Post

Jak dopalacze wpływają na organizm?

Dopalacze dzieli się na kilka grup substancji, które różnią się sposobem działania. Zalicza się do nich między innymi te, których działanie naśladuje działanie środków pobudzających, które mogą negatywnie wpływać na pracę serca oraz układu nerwowego. Sięgając po substancje, które mają naśladować działanie marihuany, trzeba liczyć się z takimi objawami, jak podwyższone tętno, stany lękowe oraz nerwowość.

Czym są dopalacze?

Polskie prawo wskazuje, że dopalacze to środki zastępcze, a więc takie, które zawierają w swoim składzie przynajmniej jedną nową substancję psychoaktywną bądź inną substancję, która działa podobnie na ośrodkowy układ nerwowy i które mogą być stosowane zamiast substancji odurzających bądź psychotropowych bądź w takich samych celach jako środek odurzający bądź substancja psychotropowa. Co ważne, zarówno wytwarzanie, jak i wprowadzanie do obrotu tych substancji nie jest regulowane na mocy odrębnych przepisów. Ogólne przepisy o bezpieczeństwie produktów nie odnoszą się do środków zastępczych.

Dopalacze mają nową nazwę oraz definicję: nowa substancja psychoaktywna (NSP). Jest to substancja pochodzenia albo syntetycznego, albo naturalnego, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy.

Wśród młodzieży popularne są takie nazwy dopalaczy, jak party pills, research chemicals czy herbatl highs. Raporty z lat 2005 – 2014 wskazują na przeszło trzysta nowych substancji psychoaktywnych. Jeśli porównamy dopalacze z tradycyjnymi narkotykami, to okaże się, że działają one szybciej, silniej, a jednocześnie trudniej jest je wykryć.

osoba paląca jointa

Pierwsze informacje do dopalaczach pojawiły się w naszym kraju w roku 2007. Co jednak ważne, były one dostępne już wcześniej. W Polsce zarówno produkowanie, jak i rozpowszechnianie dopalaczy jest zabronione. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny, a nawet więzienia. Mimo obostrzenia prawa problem nie zniknął. Dopalacze nadal są rozpowszechniane przez sklepy internetowe. Sprzedawane są jako produkty kolekcjonerskie, które nie są przeznaczone do spożycia. Warto pamiętać, że substancje te może blokować Inspektorat Sanitarny, który jest również instytucją badającą szkodliwość ich stosowania.

Podział i skład NSPNSP to substancje chemiczne, które poddawane są ciągłym modyfikacjom. Skład chemiczny może być inny nawet w zakresie tej samej serii produktu. Bardzo często do środków tych dodaje się powszechnie stosowane leki, na przykład tadafinil, lidokainę, benzokainę czy metoklopramid. Często w tych substancjach znajduje się też kofeina oraz teobromina.

Dopalacze dzieli się, biorąc pod uwagę sposób ich działania. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się substancje naśladujące działanie różnego rodzaju nielegalnych środków pobudzających. Wywołują one efekt podobny do takich narkotyków, jak amfetamina, kokaina oraz ekstazy. Stosuje się je po to, aby się pobudzić, poprawić nastrój, zwiększyć energię. Decydując się na zażycie tych substancji, trzeba liczyć się z tym, że mogą one doprowadzić do zaburzeń pracy serca oraz układu nerwowego, mogą również wywoływać halucynacje oraz urojenia.

Wyróżnia się też substancje, które naśladują działanie marihuany. W zdecydowanej większości są to zioła, które połączono z syntetycznymi kannabinoidami. Dostępne są one w postaci proszku, a także mieszanek ziołowych. Co ciekawe, często działają one znacznie silniej niż klasyczne kannabinoidy. Mogą wywoływać nerwowość, stany lękowe, powodować podwyższenie tętna. Kolejną grupą są substancje naśladujące działanie nielegalnych środków halucynogennych. Wykazują one działanie podobne do grzybków halucynogennych, LSD oraz meskaliny.